Silny&Salamon


Diament Forbes zdobyty!

Po raz trzeci znaleźliśmy się na liście Diamentów Miesięcznika Forbes Polska! Trafiają na nią polskie firmy wyróżniające się tempem rozwoju, z pozytywnym ratingiem wiarygodności i ryzyka współpracy, które jednocześnie mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami w ciągu ostatnich trzech lat. Dziękujemy klientom, partnerom i pracownikom za współpracę, która zaowocowała takim wyróżnieniem.